Preview Mode Links will not work in preview mode

Akademikernes KarrierePodcast


Mar 29, 2016

Som jobsøgende føles dagen ofte flydende og uden faste holdepunkter, og det kan derfor være fristende at lave overspringshandlinger. Hvordan skaber man struktur på sin dag, så man undgår at tabe motivationen i processen frem mod jobbet?